Aktiv Ballangen driver Ballangen kommunes hjelpemiddelsentral. Vi har lager av hjelpemidler, kjører ut og henter, monterer og reparerer hjelpemidler. Tregner du hjelpemidler eller har spørmål om hjelpemidler, ta kontakt med Ballangen kommunes hjemmetjeneste på telefon 76929232.

Hjelpemiddelsentralene i kommunene er underlagt NAV-hjelpemidler. Les mer om hjelpemidler her

Hjelpemidler