Aktiv Ballangen drifter Fornes Miljøstasjon i Ballangen for Hålogaland Ressursselskap.

Vi har nå fått oppgradert stasjonen med ny asfalt og avrettet område (se bilder nederst i artikkelen). Dette gjør at stasjonen blir med publikumsvennlig, lettere å holde ren og fri for objekter som kan punktere bilhjul. Det blir mye enklere å samle opp diverse søl og gjør at utslipp av uønskede stoffer til naturen unngås.
Iflg kommunestyrets vedtak sak 70/11 er det fra 1.1.2012 lagt begrensninger i mengde avfall som kan leveres fritt på Fornes Miljøstasjon. Det er bestemt at hver privat fastboende abonnent kan levere 1 gang inntil 2 m3 gratis pr år. Utover dette betales etter fastsatt prisliste etter foretatt veiing på Fornes Miljøstasjon. Vedtaket gjelder ikke bedrifter og fritidseiendom – disse betaler etter utført veiing som tidligere.
EE-avfall, metall, jernskrap og miljøfarlig avfall har fremdeles fri levering som tidligere. Trykkimpregnerte materialer og asbest kan leveres gratis inntil 1000 kg. pr. levering.

Større mengder avfall (over 2 m3) skal leveres direkte til Djupvik miljøpark i Narvik. Dette gjelder også større mengder næringsavfall.

Ta kontakt med oss for tilbud på transport av større mengder avfall til Fornes Miljøstasjon – vi disponerer lukket varebil, stor traktor med tilhenger og lastebil for denne typen oppdrag. I tillegg leier vi ut containere som vi kan plassere hos kunde for oppfylling av avfall. På Fornes Miljøstasjon kan du levere mange ulike typer avfall – vi nevner eksempelvis papp, plast, jernskrap, gamle møbler, el-materiell og malingsrester.
Fornes Miljøstasjon håndterer avfall fra både privatpersoner og firma. Vi tar imot landbruksplast. Mer informasjon om innsamling av landbruskplast finner du her

Åpningstider:

Desember til og med april: Tirsdag 12.00 – 18.00

Mai til og med November: Tirsdag og torsdag 12.00 – 18.00

Last ned tømmekalender for Ballangen kommune her.

Last ned prisliste på HRS.no her.

20160829 104026
20160829 104017
20160829 104004