Aktiv Ballangen drifter Fornes Miljøstasjon i Ballangen for Hålogaland Ressursselskap.

Vi har nå fått oppgradert stasjonen med ny asfalt og avrettet område (se bilder nederst i artikkelen). Dette gjør at stasjonen blir med publikumsvennlig, lettere å holde ren og fri for objekter som kan punktere bilhjul. Det blir mye enklere å samle opp diverse søl og gjør at utslipp av uønskede stoffer til naturen unngås.
Iflg kommunestyrets vedtak sak 70/11 er det fra 1.1.2012 lagt begrensninger i mengde avfall som kan leveres fritt på Fornes Miljøstasjon. Det er bestemt at hver privat fastboende abonnent kan levere 1 gang inntil 2 m3 gratis pr år. Utover dette betales etter fastsatt prisliste etter foretatt veiing på Fornes Miljøstasjon. Vedtaket gjelder ikke bedrifter og fritidseiendom – disse betaler etter utført veiing som tidligere.
EE-avfall, metall, jernskrap og miljøfarlig avfall har fremdeles fri levering som tidligere. Trykkimpregnerte materialer og asbest kan leveres gratis inntil 400 kg. pr. levering.
Ta kontakt med oss for tilbud på transport av større mengder avfall til Fornes Miljøstasjon – vi disponerer lukket varebil, stor traktor med tilhenger og lastebil for denne typen oppdrag. I tillegg leier vi ut containere som vi kan plassere hos kunde for oppfylling av avfall. På Fornes Miljøstasjon kan du levere mange ulike typer avfall – vi nevner eksempelvis papp, plast, jernskrap, gamle møbler, el-materiell og malingsrester.
Fornes Miljøstasjon håndterer avfall fra både privatpersoner og firma. Vi tar imot landbruksplast. Mer informasjon om innsamling av landbruskplast finner du her

Åpningstider:

Desember til og med april: Tirsdag 12.00 – 18.00

Mai til og med November: Tirsdag og torsdag 12.00 – 18.00

Last ned tømmekalender for Ballangen kommune her.

Last ned prisliste på HRS.no her.