Aktiv Ballangen AS eies av:

Ballangen Kommune:               51%

Ofoten Sparebank:                    24%

Ballangen Energi AS:             12,5%

Økopartner Ballangen AS:     6,25%

Økopartner Narvik AS:           6,25%

Styret i Aktiv Ballangen AS består av:

Styreleder: Anita Rasmussen

Nestleder: Erna Mathisen

Styremedlem: Svein Lundberg

Styremedlem: Guri Pettersen

Styremedlem: Tommy Nymo

1 vara: Dag Bruksås

2 vara: Einar Gabrielsen